JAVA TUTORIAL (Java - Contoh Penugasan Operator)

JAVA TUTORIAL (Java - Contoh Penugasan Operator)

Java - Contoh Penugasan Operator

Contoh program sederhana berikut menunjukkan Penugasan Operator. Salin dan tempel program Java berikut dalam file Test.java, kompilasikan dan jalankan program ini 

Contoh:

public class Test {

   public static void main(String args[]) {
      int a = 10;
      int b = 20;
      int c = 0;

      c = a + b;
      System.out.println("c = a + b = " + c );

      c += a ;
      System.out.println("c += a  = " + c );

      c -= a ;
      System.out.println("c -= a = " + c );

      c *= a ;
      System.out.println("c *= a = " + c );

      a = 10;
      c = 15;
      c /= a ;
      System.out.println("c /= a = " + c );

      a = 10;
      c = 15;
      c %= a ;
      System.out.println("c %= a  = " + c );

      c <<= 2 ;
      System.out.println("c <<= 2 = " + c );

      c >>= 2 ;
      System.out.println("c >>= 2 = " + c );

      c >>= 2 ;
      System.out.println("c >>= 2 = " + c );

      c &= a ;
      System.out.println("c &= a  = " + c );

      c ^= a ;
      System.out.println("c ^= a   = " + c );

      c |= a ;
      System.out.println("c |= a   = " + c );
   }
}

atau seperti ini:

Ini akan menghasilkan hasil sebagai berikut

Output:

c = a + b = 30
c += a  = 40
c -= a = 30
c *= a = 300
c /= a = 1
c %= a  = 5
c <<= 2 = 20
c >>= 2 = 5
c >>= 2 = 1
c &= a  = 0
c ^= a   = 10
c |= a   = 10

atau seperti ini:

 

Download Tutorial